Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej.

Pamiętaj, że jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, w pracy, w gospodarstwie rolnym, w wyniku błędu medycznego, potknięcia, poślizgnięcia przysługuje Ci – w zależności od okoliczności sprawy – prawo do:

ODSZKODOWANIA

ZADOŚĆUCZYNIENIA

RENTY

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody majątkowej od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Należy pamiętać, że odszkodowanie przysługuje za szkodę majątkową tj. stratę, którą poniósł poszkodowany w majątku (pomniejszenie majątku lub obniżenie jego wartości) lub utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono (np. utrata zarobków czy uszkodzenia pojazdu jako narzędzia pracy).

Odszkodowanie przysługuje za:

  • wypadek komunikacyjny w ramach ubezpieczenia OC lub AC
  • wypadek śmiertelny: śmierć ojca, matki, dziecka lub innej bliskiej osoby
  • doznany uszczerbek na zdrowiu
  • wypadek przy pracy
  • błąd medyczny
  • wypadek w gospodarstwie rolnym
  • potknięcie
  • poślizgnięcie

Zadośćuczynienie to świadczenie, które przysługuje w razie wyrządzenia szkody niemajątkowej (np. uszkodzenia ciała, krzywdę, ból, cierpienie), nie zaś szkody majątkowej jak ma to miejsce przy odszkodowaniu. 

Zadośćuczynienie przysługuje za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu. Zadośćuczynienia można dochodzić również za naruszenie każdego dobra osobistego, czyli np. zdrowia, wolności, dobrego imienia, godności, nazwiska, wizerunku, nietykalności mieszkania itp.

Renta – świadczenie pieniężne wypłacane w regularnych odstępach czasu, przysługujące z tytułu utraconych dochodów za wypadek i uszczerbek na zdrowiu albo śmierć osoby bliskiej, a także za tymczasową lub stałą niezdolność do pracy zarobkowej.

Dlatego też jeśli doznałeś jakiejkolwiek szkody może przysługiwać Ci odszkodowanie, zadośćuczynienie lub renta. W takim wypadku pomożemy zweryfikować i sprawdzić czy należy Ci się jakieś świadczenie.

Zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie opartą wieloletnim doświadczeniem naszych radców prawnych oraz pełnym zaangażowaniu w każdą sprawę.

Dlaczego Kancelaria radcy prawnego to najlepszy wybór dla dochodzenia roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę?

Ponieważ radcowie prawni wykonujący zawód zaufania publicznego zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodowej, która nakładają na radców prawnych szereg obowiązków, za których naruszenie grożą dotkliwe kary. Radca prawny jest zobowiązany działać profesjonalnie, w ramach obowiązujących przepisów prawa, z poszanowaniem tajemnicy zawodowej, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw.

Z tych też względów nie kierujmy się do firm odszkodowawczych ale kancelarii radców prawnych lub adwokatów. 

Zatem jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, w pracy, w gospodarstwie rolnym, w wyniku błędu medycznego, potknięcia, poślizgnięcia skontaktuje się z naszą kancelarią, która w sposób profesjonalny, rzetelny i lojalny pomoże Ci uzyskać należne świadczenie.