Mirosław Bielak – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym zastępstwa procesowego przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, w prowadzeniu spraw związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek handlowych, a także w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Dotychczasowe doświadczenie zdobył m.in. w trakcie pracy w bankach oraz w kancelariach prawnych w Warszawie i Lublinie.
Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych (jednoosobowych przedsiębiorców, spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń), w tym reprezentacji w postępowaniach sądowych zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych jak i administracyjnych. Specjalizuje się również w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
Świadczy pomoc prawną także z zakresu prawa nieruchomości (obsługa rynku nieruchomości, zasiedzenia, służebności), ochrony danych osobowych (dot. m.in. RODO) oraz dochodzenia roszczeń i postępowania egzekucyjnego.

Justyna Cichosz – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.
Posiada bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych, w szczególności związanych z pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku błędów medycznych.
Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie odszkodowań komunikacyjnych i błędów medycznych (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty). Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów o charakterze precedensowym i wysokiej wartości przedmiotu sporu. Zajmuje się przeprowadzaniem analiz zasadności roszczeń i określeniem ryzyk procesowych oraz opracowaniem strategii przyszłego postępowania sądowego.
Świadczy pomoc prawną także w sprawach z zakresu zgodności umów z przepisami regulującymi klauzule niedozwolone (tzw. polisolokaty), a także w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego (rozwody, separacje, podziały majątku) oraz spadkowego (spadki, testamenty).